FANDOM


Cult

Frakcja Kultu Edytuj

Cult-illustration-SD80

Klasy Frakcji Kultu: Edytuj

Kult jest frakcją antagonistyczną (wrogą dla członków Niebieskiego Smoka), która może, ale nie musi się pojawić w każdej rozgrywce powyżej 10 graczy. Kult składa się z następujących klas:

1.Przywódca kultu

Portraitcard cult cultleader

2. Apostoł

Portraitcard cult apostle

3. Wzywający

Portraitcard cult invoker

4. Król

Portraitcard cult cultking

5. Rytualista

Portraitcard cult ritualist

6. Poszukiwacz

Portraitcard cult seeker

Klasy powiązane: Edytuj

Zawsze gdy pojawia się kult, Paladyn jest również w grze, próbując wyeliminować wszystkich kultystów:

Portraitcard bluedragon paladin

Fabuła: Edytuj

Członkowie kultu są wyznawcami Krawego Boga, Mithrasa oraz Boga Ciemności, Coraxa.

Działając w ukryciu, Paladyn jest jednym z niewielu, którzy wiedzą o ich istnieniu.

Nasi szpiedzy szukają więcej informacji.